info blue green red info back decreasefont increasefont back
facebook twitter youtube instagram rss

Pusat Pengurusan Kualiti dan Penyelidikan

Pusat Pengurusan Kualiti dan Penyelidikan dipertanggungjawabkan untuk:

  • Menjalankan penyelidikan dalam pembangunan kaedah dengan menggunakan peralatan canggih
  • Merancang dan menyelaras semua aktiviti berkaitan jaminan kualiti makmal di bawah standard ISO/IEC 17025 dan sistem pengurusan kualiti di bawah ISO 9001 dalam Jabatan
  • Mengendalikan Program Ujian Kemahiran Analisis (JKM PT) untuk makmal-makmal pengujian kimia di Malaysia dan makmal-makmal luar negara
  • Menyelaras program-program penambahbaikan sistem kualiti Jabatan selaras dengan Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA) seperti piagam pelanggan, maklumbalas pelanggan dan anugerah kualiti dan inovasi.
  • Menyediakan khidmat perundingan dalam sistem pengurusan kualiti makmal.

 

Bahagian-Bahagian di bawah bahagian ini terdiri daripada:

 

Borang [klik untuk muat turun]

 

Hubungi:

Pengarah Kanan
Pusat Pengurusan Kualiti dan Penyelidikan
Jabatan Kimia Malaysia
Jalan Sultan
46661 Petaling Jaya

Tel : +603 -79853010
Faks :+603 -79853014

 

Kemaskini: Mei 18, 2018 pada 3:50 pm