info blue green red info back decreasefont increasefont back
facebook twitter youtube instagram rss

Bahagian Pemeriksaan Dokumen

Soalan Lazim

Pengenalan

Bahagian Pemeriksaan Dokumen menyediakan perkhidmatan pemeriksaan dokumen kepada agensi-agensi penguatkuasaan kerajaan, sektor swasta dan individu persendirian.

Antara perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan adalah seperti:

 • Pemeriksaan tulisan tangan
 • Pemeriksaan tandatangan
 • Pemeriksaan pengubahsuaian dokumen
 • Pemeriksaan tulisan taip
 • Pengenalpastian proses percetakan
 • Analisa kesan tekapan
 • Analisa dokumen terbakar
 • Analisa dakwat
 • Analisa kertas
 • Khidmat nasihat berkaitan pemeriksaan dokumen

 

Syarat-syarat dan Keperluan Pemeriksaan Dokumen

 • Dokumen yang dihantar untuk pemeriksaan mestilah dokumen asal
 • Dokumen salinan fotostat atau salinan karbon tidak sesuai untuk perbandingan dan akan menjejaskan pemeriksaan
 • Semua dokumen dan spesimen yang dihantar hendaklah ditandakan dan dinyatakan dengan jelas dalam surat iringan
 • Jenis pemeriksaan yang dikehendaki hendaklah dinyatakan dengan jelas
 • Spesimen yang dibekalkan hendaklah bersesuaian dan mencukupi bagi tujuan pemeriksaan yang efektif

 

Bayaran

Bahagian Pemeriksaan Dokumen turut menawarkan perkhidmatan pemeriksaan dokumen kepada pihak swasta mahupun individu persendirian. Kadar bayaran minimum yang dikenakan adalah sebanyak RM 1,100.00 bagi setiap kes. Kadar bayaran ini bergantung kepada jumlah sampel atau dokumen yang dipertikaikan. Sila rujuk kepada Prosedur dan Garis Panduan untuk kadar bayaran.

 

Prosedur dan Garis Panduan Penghantaran Kes Pemeriksaan Dokumen

*Klik disini untuk muat turun prosedur dan garis panduan

 

Hubungi kami :

Ketua Bahagian Pemeriksaan Dokumen, Jabatan Kimia Malaysia Ibu Pejabat, Petaling Jaya

Tel: +603-7985 3855 | Faks: +603-7958 1173

Seksyen Pemeriksaan Dokumen, Jabatan Kimia Malaysia Cawangan Kota Kinabalu

Tel: +6088-259090 | Faks: +6088-259955

Seksyen Pemeriksaan Dokumen, Jabatan Kimia Malaysia Cawangan Pulau Pinang

Tel: +604-2228373 | Faks: +604-2228306

 

Kemaskini: April 25, 2018 pada 12:41 pm