info blue green red info back decreasefont increasefont back
facebook twitter youtube instagram rss

Bahagian Kimia Alam Sekitar

Pengenalan Bahagian Kimia Alam Sekitar

Semakin pesat pembangunan dan perkembangan industri Negara, alam sekitar akan menjadi semakin terancam melainkan jika pihak berkuasa tertentu terus mengawasi keadaan. Dalam hal ini, Bahagian Kimia Alam Sekitar memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan khidmat sokongan saintifik kepada agensi-agensi kerajaan yang berkenaan bagi tujuan penguatkuasaan peraturan-peraturan untuk pemuliharaan dan pemantauan kualiti alam sekitar.

Bahagian ini terlibat secara aktif dalam jawatankuasa-jawatankuasa kebangsaan dan antarabangsa yang berkaitan hal-hal alam sekitar. Bahagian ini disokong oleh pegawai-pegawai yang berpengalaman dan terlatih serta menggunakan teknologi terkini untuk menjalankan analisis.

 

Perkhidmatan yang disediakan di Bahagian Kimia Alam Sekitar

Kemaskini: Jun 13, 2018 pada 12:24 pm