info blue green red info back decreasefont increasefont back
facebook twitter youtube instagram rss

Bahan Asing

Bahan asing adalah sesuatu bahan yang ditemui di dalam satu sampel makanan/minuman yang tidak tersenarai sebagai bahan dalam penyediaannya. Kehadirannya sering dikaitkan dengan persekitaran premis, amalan-amalan dalam persekitaran premis, amalan-amalan dalam proses penyediaan, penyimpanan serta proses pengagihan yang tidak mematuhi tahap kebersihan yang ditetapkan.

Perkhidmatan yang disediakan oleh Bahagian Kimia Makanan adalah:

  • Bahan fizikal dan kimia
    Contoh : Batu, kaca, besi dan lain-lain.
  • Bahan biologikal – perkhidmatan ini disediakan di Jabatan Kimia Malaysia, Johor.
    Contoh : Tumbuhan, haiwan, serangga, dan lain-lain

 


 

Kemaskini: Mei 25, 2018 pada 12:02 pm