info blue green red info back decreasefont increasefont back
facebook twitter youtube instagram rss

Bahagian Pembangunan & Teknologi Maklumat

Unit Pembangunan
Unit ini mengurus pembelian alat moden untuk semua makmal – makmal Kimia Malaysia. Ia juga memantau kemajuan pembinaan makmal dan bangunan baru Kimia Malaysia.

Unit Teknologi Maklumat
Unit ini memastikan sistem penyampaian Kimia Malaysia berjalan lancar dengan pengurusan yang berkesan  bagi semua kemudahan ICT yang menyokong perkhidmatan utamanya. Unit IT telah menambahbaikan dan meningkatkan kelajuan talian jalur lebar untuk kegunaan akses internet, emel dan juga Sistem Pengurusan Informasi Makmal (SPIM).

Kemaskini: Mac 28, 2018 pada 11:22 am