logo kimia

BORANG ADUAN/CADANGAN PENAMBAHBAIKAN AWAM ATAS TALIAN
DASAR KUALITI JABATAN KIMIA MALAYSIA :  “Untuk Menyediakan Perkhidmatan Saintifik yang Tepat, Cekap dan Berkesan pada Tahap Profesionalisme, Kerahsiaan dan integrity yang Paling Tinggi dan Melaksanakan Penambahbaikan Sistem Kualiti yang berterusan”
PERHATIAN: Semua maklumat hendaklah diisi dengan betul dan lengkap bagi memudahkan proses siasatan.  Maklumat yang diberi adalah SULIT tertakluk kepada jenis aduan.
Borang ini boleh juga digunakan untuk merakamkan penghargaan kepada Jabatan Kimia Malaysia
MAKLUMAT PENGADU

E-mel : *

No Telefon :*

Alamat :
* Mandatori  
MAKLUMAT ADUAN/CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Tempat kejadian

a) Ibu Pejabat/Cawangan  
b) Makmal
Tarikh kejadian
PERIHAL  ADUAN/CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
Perkara
Aduan / Cadangan
Komunikasi
Masa menunggu/Tempoh siap
Kualiti Perkhidmatan (Laporan/analisis/kaunter/telefon/lain-lain)
Kemudahan  Awam
Kakitangan
Laman Sesawang
Lain-lain
*
Dengan ini saya mengesahkan bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah benar sepanjang pengetahuan saya.  Saya juga membenarkan pihak Jabatan Kimia Malaysia menilai dahulu maklumat di atas sebelum menerima atau sebaliknya.


* Mandatori

Masukkan Kod Keselamatan*:
verification image, type it in the box