info blue green red info back decreasefont increasefont back
facebook twitter youtube instagram rss

Minggu OSH 2017 Ibu Pejabat Kimia Malaysia

Petaling Jaya, 12 September 2017 – Hari pertama Minggu OSH 2017 Ibu Pejabat, Jabatan Kimia Malaysia dimulakan dengan sesi ceramah, pameran serta pemeriksaan kesihatan untuk seluruh warga Kimia Malaysia.

Program yang dianjurkan oleh Unit OSH, Seksyen Keselamatan Kimia, Bahagian Industri & Klasifikasi Tarif Dagangan (IKTD) bersama PUSPANITA Jabatan Kimia Malaysia ini bertempat di Ruang Legar Bilik Rawatan, Jabatan Kimia Malaysia dan Dewan Syarahan Aras 1, Bangunan Forensik.

Selain itu juga, sesi latihan tindakan tumpahan bahan kimia berbahaya juga dijalankan bersempena dengan Minggu OSH 2017 Ibu Pejabat, Jabatan Kimia Malaysia. Peserta diajar cara pemakaian PPE dengan betul dan kaedah mengawal tumpahan secara berkesan dan selamat. Program ini dianjurkan oleh Unit OSH, Seksyen Keselamatan Kimia, Bahagian Industri & Klasifikasi Tarif Dagangan (IKTD)

sinaran 1
sinaran 1 sinaran 1
 sinaran 1  sinaran 1
sinaran 1 sinaran 1

Kemaskini: September 13, 2017 pada 10:00 am